Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Öğretim Üyeleri
   

 

              

Prof. Dr. Sibel ERKAL 

Bölüm Erasmus Koordinatörü

3. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: serkal@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 116

Çalışma alanları: Kurum ev idaresi, kişisel ve toplumsal sağlık, ev kazaları, iş kazaları, hijyen, şiddet, çevre.

Özgeçmiş


 

 

 

 

Prof. Dr. Arzu ŞENER-Bölüm Başkanı

H.Ü. Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma- Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Müdürü

H.Ü. Öğrenci Destek Komisyonu Üyesi

Bölüm Eğitim Programı Öz Değerlendirme Komisyonu Koordinatörü

Fakülte Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu Üyesi    

Bölüm Ders Katalogu Sorumlusu

H.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Bölüm Tanıtım Koordinatörü

4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: asener@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 131

Çalışma alanları: Tüketici davranışları, tüketici eğitimi, aile finansı, sürdürülebilir tüketim, finansal okuryazarlık.

Özgeçmiş


 

 

Prof. Dr. Oya HAZER

H.Ü. Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: ohazer@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 132

Çalışma alanları: Yaşlılık ve aile, yaşlılıkta evde bakım, kuşaklar arası dayanışma, ergonomi, iş etüdü.

Özgeçmiş


 

 

 

 

Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR 

H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

ÖYP Kurum Komisyonu Üyesi

Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu (HÜYGAM) Üyesi

Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi

Fakülte Uluslararası Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Fakülte Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörlüğü Üyesi

4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: copur@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 117

Çalışma alanları: Aile Ekonomisi, tüketici ekonomisi, aile kaynakları, ailede finans yönetimi, finansal okuryazarlık, cinsiyet rolleri, aile ilişkileri, evlilik kalitesi.

Özgeçmiş


 

Prof. Dr. Hülya ÖZTOP

Fakülte ve Bölüm Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: hoztop@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 118

Çalışma alanları: Aile yaşantısı eğitimi, ana-baba eğitimi, aile ilişkileri, yaşlı ve aile, konut ve aile.

Özgeçmiş


 

Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU

Fakülte Profesör Temsilcisi

Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Fakülte Kitap Değerlendirme Komisyon Üyesi

Fakülte Kitap Değerlendirme Komisyon Üyesi

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: ayfer_boylu@hotmail.com

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 119

Çalışma alanları: Yaşam kalitesi, aile yaşam kalitesi, aile fonksiyonları, ailede kriz, ailede kriz yönetimi (finansal kriz, boşanma, tek ebeveynlik, göç vb.).

Özgeçmiş


 

 

 

Doç. Dr. Selda COŞKUNER AKTAŞ

Bölüm Bologna (Lisans- Yüksek Lisans- Doktora) Koordinatörü 

Bölüm AKTS Koordinatörü

Bölüm Af Öğrencileri Koordinatörü

Bölüm Farabi- Mevlana Koordinatörü

2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: seldacoskuner@gmail.com

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 129

Çalışma alanları: İş ve aile ilişkisi, iş ve aile çatışması, iş ve aile kolaylaştırma, toplumsal cinsiyet rolleri, finansal okuryazarlık

Özgeçmiş


 

 

 

Doç. Dr. M. Serhat ÖZTÜRK

H.Ü. Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü

HATÜT Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı

Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Bölüm Koordinatörü

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Kariyer Danışmanı

2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

Dış İlişkiler Birim Koordinatörü

E-posta: sozturk@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 128

Çalışma alanları: Kuşaklararası ilişkiler, gençlerde kariyer geliştirme, planlama ve yönetimi, gençlik ve aile, dijital çağ ve aile, dijital şiddet, dezavantajlı gruplar.

Özgeçmiş


 

 

 

 

Doç. Dr. Esna Betül BUĞDAY -Bölüm Başkan Yardımcısı

H.Ü. Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma- Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Müdür Yardımcısı

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bölüm Yüksek Lisans-Doktora Programı Koordinatörü

Bölüm Erasmus Koordinatör Yardımcısı                                  

Bölüm Erasmus Staj Koordinatörü 

Bölüm Ders Kataloğu Sorumlusu

Bölüm Oryantasyon Koordinatörü

Bölüm Risk Koordinatörü

Bölüm Program Koordinatörü

3. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: esna_b@yahoo.com

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 123

Çalışma alanları: Tüketici eğitimi, tüketicinin korunması, tüketici davranışları, bilinçli tüketim, sürdürülebilirlik, alternatif tüketim modelleri.

Özgeçmiş 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Seval GÜVEN

Bölüm DGS- YGS Koordinatörü

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E-posta: seguven@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 114

Çalışma alanları: Sürdürülebilirlik ve çevre, aile yaşam dönemleri, aile yapısı, engelli ve evde bakım, engellilik ve bağımsız yaşam.

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YILMAZ

Bölüm Staj Koordinatörü

Bölüm Bologna Lisans Koordinatör Yardımcısı         

Taşınır Kayıt Yetkilisi

1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

E- posta: nihangursoy@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 63 50/ 126

Çalışma alanları: Kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet , kadın ve çalışma hayatı.

Özgeçmiş