Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Bildiriler

2022(3) 2021(6) 2020(2) 2019(19)

 

2022

 

(1) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, KAYGILARI VE YAŞAM MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ

5th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2022

Çiçek B., Çopur Z., Erkal S., Aydıner Boylu A.


(2) Gençlerde Dijital Flört Şiddetinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve İnternet Bağımlılığı ile İlişkisi

3. ULUSLARARASI KÜRESEL DÜNYADA KADIN KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2022, ss.94

KAPLAN G., ÖZTÜRK M. S.


(3) Gençlerde Kariyer Geliştirme, Planlama ve Yönetimi

2. Dünya Gençlik Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 Mayıs 2022

Öztürk M. S.


2021

(1) Exploring the Effects of Time Perspective Domains on Financial Confidence and Satisfaction: Empirical Evidence From Turkey.

The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) Virtual Conference., 24 - 28 Ağustos 2021

Çopur Z.


(2) Covid 19 Pandemi Sürecinde Gençlerde İnternet Bağımlılığı Araştırması

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Van, Türkiye, 21 Mayıs 2021

ÖZTÜRK M. S.


(3) Konaklama Birimi Olarak Huzurevi Algısının Kuşaklara Göre İncelenmesi: Ankara Örneği.

8. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Angeles, Filipinler, 2 - 04 Ağustos 2021, ss.84-97

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(4) INDIVIDUALS’ FINANCIAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ICTEBS 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURİSM, ECONOMICS AND BUSINESS SCIENCES, Türkiye, 20 Ekim 2021

ÇOPUR Z., DOĞAN N.


(5) Gençlerde İşsizlik Kaygısı ve Evlilik Olgunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

7th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2021

ÖZTÜRK M. S.


(6) Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bazı demografik özellikleri açısından incelenmesi

7. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 6 - 09 Aralık 2020, ss.318-326

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


2020

(1) Toplumsal cinsiyet perspektifiyle iş yükü ve tükenmişlik.

World Women Conference , Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mart 2020

Yılmaz N.


(2) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

2th International Conference on Covid-19 Studies, Paris, Fransa, 26 - 27 Ağustos 2020, ss.119

Şener A., Yücel S., Gündüzalp A. A.


2019

(1) Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun (Yao-Kf) Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma

II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.500-518

Günay G., Aydıner Boylu A., Kılıç C.


(2) Ev Kadınlarının Kooperatif ve Kadın Kooperatifçiliğine İlişkin Görüşleri

23.International Turkish Cooperative Congress, Kyyiv, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1-2

Günay G., Ersoy A. F., Aydıner Boylu A.


(3) Sürdürülebilirlik Kavramına İlişkin Metaforik Algılar

II.International Black Sea Coastline Countries Symposium, Samsun, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2019, ss.1-2

Günay G., Aydıner Boylu A., Kılıç C.


(4) The Effect of University Students’ Internet Addiction of Family Communication.

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society. , Warszawa, Polonya, 24 - 25 Ekim 2019, ss.113-119

Çopur Z.


(5) Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019

GÜNAY G., AYDINER BOYLU A., KILIÇ C.


(6) TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

I.ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.728-732

Coşkun A., Şener A.


(7) Evli Çiftlerin Yaşadıkları Ekonomik Güçlük ile Evlilik Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi., Hatay, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.478-487

Çopur Z.


(8) TÜKETİCİ SORUN ÇÖZME MEKANİZMASI OLARAK HAKEM HEYETLERİ, İŞLEYİŞİ VE İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.76-89

Tibilli G., Şener A.


(9) Bireylerin Çocuklara Yönelik Aile içi Şiddetin Yaygınlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

4.International Congress on Social Sciences, Taraz, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.1-2

Aydıner Boylu A., Ersoy A. F., Kılıç C., Günay G.


(10) Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Geçmişten Günümüze Yansıması: Fenomenolojik Bir Çalışma.

VIth International Eurasian Educational Research Congress. , Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Çopur Z.


(11) EKOLOJİK SİSTEM TEORİSİ VE GÖÇ KURAMI YAKLAŞIMI İLEKIRSAL AİLE KAYNAKLARININ KULLANIMI:GİRESUN KÜMBET YAYLASI ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI YAYLACILIK VEYAYLA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.40-56

DOĞANAY G., ÇOPUR Z.


(12) ZAMAN PERSPEKTİFİ VE FİNANSAL RİSK TOLERANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

3. Uluslarararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

ÇOPUR Z.


(13) Zaman Perspektifi ve Finansal Risk Toleransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye’de Deneysel Bir Çalışma.

3. Uluslarararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.18-28

Çopur Z.


(14) Sınav Kaygısı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Düzenleyici Rolü: KPSS Adayları Üzerine Bir Çalışma

4. International Research Congress on Social Sciences, Taraz, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.1-2

Kılıç C., Ersoy A. F., Günay G., Aydıner Boylu A.


(15) TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

4.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.850-880

Buğday E. B., Şener A., Yücel S.


(16) Hastanelerde çalışan kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

4. International Congress on Social Sciences. , Ankara, Türkiye, 18 Ekim 2018 - 20 Ekim 2019

Yılmaz N., Erkal S.


(17) Tüketi̇ci̇leri̇n Harcama Ve Satın Alma Alışkanlıklarının İncelenmesi̇ne Yönelik Bi̇r Araştırma

I.Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.52-74

Buğday E. B., Şener A.


(18) A study for determining the educational needs of older adults for a successful aging

International Forum of Neurosciences, Bürüksel, Belçika, 10 - 12 Haziran 2019

ÖZTOP H., Şanlı Akkurt S.


(19) Trafikte Kadınlara Yönelik Tutum ve Davranışlar

II.International Black Sea Coastline Countries Symposium, Samsun, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2019, ss.1-2

Kılıç C., Aydıner Boylu A., Günay G.