Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Aday Öğrenciler

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünde, 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra tezli yüksek lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Bölümün eğitim dili Türkçe olup EA puan türünden öğrenci almaktadır. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla; kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten, kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren, Tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktadır.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirdiği öğrencilerinin yanı sıra, yaptığı ulusal ve uluslararası akademik çalışma ve yayınlarla ailelere, kurumlara ve bütün topluma katkı sağlamaya odaklanmıştır. Alanında iyi yetişmiş, özgüveni ve farkındalığı yüksek, donanımlı, vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir. Öğrencilerimizi Aile ve Tüketici Bilimleri alanında yetiştirmek için alana yönelik derslere ek olarak İktisat, İşletme, Hukuk, İstatistik, Sosyoloji, Psikoloji gibi farklı alanlarda da bilgi sahibi olmalarını sağlayacak dersler bulunmaktadır. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü lisans programı, pek çok farklı disiplini barındırdığı için öğrencilerimizin bilgi birikimini de artıracak şekilde hazırlanmıştır. Öğrenciler son sınıfta, Kurumlarda Fiziksel Çevre ve Yönetimi, Tüketici Eğitimi, Aile Yaşantısı Eğitimi, Yaşlı ve Engelli ve Güvenli Gıda Tüketimi olmak üzere beş farklı alanda çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda staj yapmaktadırlar.

 

Erasmus kapsamında bölümümüz ile Avrupa’da bulunan Yunanistan - Harokopio University ve Polonya - University of Warsaw arasında anlaşma bulunmaktadır. Ayrıca Erasmus Staj Hareketliliği ile yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapma imkânı da bulunmaktadır Mevlâna Değişim Programı kapsamında yüksek lisans ve doktora tez döneminde olan öğrenciler için bölümümüz ile Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi İnsani Gelişme ve Aile Çalışmaları Bölümü arasında anlaşma bulunmaktadır.

Bölümümüz mezunlarının kamu ve özel sektörde iş olanakları bulunmaktadır.

 

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Sosyal Çalışma Görevlisi,
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapan program planlayıcı, eğitimci, araştırmacı,
  • Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen (Pedagojik Formasyon Eğitimi alanlar),
  • Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Programları çerçevesinde alanında usta öğretici,
  • Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe kaymakamlık bünyesinde bulunan tüketici hakem heyetlerinde raportör, çeşitli sektörlerde marka yöneticisi ve pazarlama uzmanı,
  • Kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtları vb. kurumlarda koordinatör, koordinatör yardımcısı, proje yöneticisi,
  • Özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerde yaşlı ve engelli bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programlarında eğitici ve yönetici,
  • Büyük departmanlı mağazalarda tüketici istek, ihtiyaç ve tercihlerinin belirlenerek tüketici memnuniyetinin sağlanmasında sorumlu yönetici,
  • Hazır yemek sektöründe üretim ve tüketiciye sunum yapılmasında proje sorumlusu olarak görev yapar.

Üniversitemiz hakkında genel bilgiler için tıklayınız.