Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Makaleler

2023(1) 2022(5) 2021(15) 2020(27) 2019(19)

 

2023

 

(1) Mary Wollstonecraft’ın Koruyucu Liberarizmi: Adalet ve Özen Etiği

Kadın/Woman 2000, cilt.23, sa.2, ss.159-181, 2023 (Hakemli Dergi)

Coşkuner Aktaş S., Çiçek B.


2022

(1) Determination of the factors affecting age perception: the case of Turkey

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, cilt.48, sa.9, ss.429-444, 2022 (SSCI)

Erbil D. D., HAZER O.


(2) Üniversite Öğrencilerinin Çevre Farkındalık Düzeylerinin ve Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.21, sa.81, ss.21-42, 2022 (Hakemli Dergi)

Irmak Kazazoğlu T., ERKAL S.


(3) Covid-19 Salgın Döneminde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları ve İlişkili Faktörler: Türkiye Örneği

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, cilt.17, sa.4, ss.769-784, 2022 (Hakemli Dergi)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(4) 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN EV KAZALARINA YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN İNCELENMESİ: COVİD-19 SALGIN DÖNEMİ ÖRNEĞİ

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.43, ss.212-230, 2022 (Hakemli Dergi)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(5) Tüketicilerin Kredi Kullanımında Yasal Haklara İlişkin Algıları ile Kredi Kullanımına Dair Mevzuat Bilgi Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.605-620, 2022 (Hakemli Dergi)

Şener A.


2021

(1) Covid-19 Salgın Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.52-74, 2021 (Hakemli Dergi)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(2) Konaklama İşletmelerinde Çalışan Kat Hizmetleri Personelinin Bireysel Performans Algısını Etkileyen Etmenler: Ankara Örneği.

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS), cilt.5, sa.1, ss.1-11, 2021 (Hakemli Dergi)

Ateşoğlu L., ERKAL S.


(3) İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında İşlenen Aile İçi Rollerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi.

Aydın İnsan ve Toplum Dergisi,, cilt.7, sa.1, ss.57-73, 2021 (Hakemli Dergi)

Doğanay G., Çopur Z.


(4) COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN KİŞİSEL VE GENEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.80, ss.2157-2173, 2021 (Hakemli Dergi)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(5) Family-to-Work Facilitation, Sex and Gender: A Sample of University Employees

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, sa.63, ss.317-338, 2021 (ESCI)

COŞKUNER AKTAŞ S., ÇİÇEK B.


(6) Ekonomik Faktörlerin Evlilik Kalitesine Etkisi: Bir Dyadic Model Testi.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.21, sa.52, ss.631-668, 2021 (Hakemli Dergi)

Gürel B., Çopur Z.


(7) An Examination of Social Capital in Young People According to Life Satisfaction and Some Socio-Demographic Factors

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.44, ss.7520-7538, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZTÜRK M. S., YILMAZ N.


(8) KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.271-297, 2021 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., HAZER O.


(9) YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.20, sa.80, ss.1846-1857, 2021 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., Hazer O.


(10) Yaşlıların Aktif Yaşlanma Tecrübeleri: Nitel Bir Çalışma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.33, ss.369-397, 2021 (Hakemli Dergi)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(11) KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.271-297, 2021 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., Hazer O.


(12) Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, cilt.16, sa.1, ss.437-452, 2021 (Hakemli Dergi)

Yılmaz N., Çiçek B.


(13) Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.56, sa.1, ss.495-506, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZTÜRK M. S., YILMAZ N.


(14) Covid-19 Salgın Döneminde Bireylerin Kişisel ve Genel Hijyen Davranışlarının İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.20, sa.80, ss.2157-2173, 2021 (Hakemli Dergi)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(15) YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.20, sa.80, ss.1846-1857, 2021 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., HAZER O.


2020

(1) Determination of the opinions of individuals aged 65 and over on aging in place: the case of Ankara

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, cilt.46, sa.4, ss.182-194, 2020 (SSCI)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(2) Finansal Yönetim Uygulamaları ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi: Ankara Örneği

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2020 (Hakemli Dergi)

COŞKUNER AKTAŞ S.


(3) EVLİLİK KALİTESİ ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.30-42, 2020 (Hakemli Dergi)

GÜREL B., ÇOPUR Z.


(4) Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.65, ss.265-284, 2020 (Hakemli Dergi)

Yücel S., Şener A.


(5) A Research on Daily Life Activities and Geriatric Depression Levels of the Elderly in Successful Aging

American Journal of Biomedical Science & Research, cilt.9, sa.1, ss.18-22, 2020 (Hakemli Dergi)

Özsungur F., HAZER O.


(6) Covid-19 Hijyen Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.”Covid-19 Hygiene Scale”: A Scale Development Study

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, cilt.15, sa.6, ss.329-350, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(7) An investigatıon of the affective tendencies of the staff working in a university towards the environment

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.11, sa.39, ss.224-244, 2020 (Hakemli Dergi)

Yılmaz N., Erkal S.


(8) “Covid-19 Hijyen Ölçeği”: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, cilt.15, sa.6, ss.339-350, 2020 (Hakemli Dergi)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(9) Examination of the relationship between the status of experiencing home accident of elderly and adaptation difficulties

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, sa.76, ss.2165-2174, 2020 (Hakemli Dergi)

Yılmaz N., Şahin H., Erkal S.


(10) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , cilt.5, sa.7, ss.62-81, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Şener A., Yücel S., Gündüzalp A. A.


(11) Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1130-1148, 2020 (Hakemli Dergi)

Buğday E. B., Şener A., Güzel Y.


(12) Gender Differences in Determinants of Family Life, Marital Quality and Marital Happiness.

International Journal of Eurasia Social Sciences., cilt.11, sa.40, ss.358-379, 2020 (Hakemli Dergi)

Çopur Z., Gürel B.


(13) Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), cilt.10, sa.4, ss.691-708, 2020 (Hakemli Dergi)

Şener A., Gündüzalp A. A.


(14) Göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin incelenmesi: akademisyenler üzerine bir inceleme

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1974-1983, 2020 (Hakemli Dergi)

Yılmaz N.


(15) Analysis of the Effects of the Acceptance and Use of the Mobile Internet Technology by the Elderly on Successful Aging

Archives in Neurology and Neuroscience, cilt.7, sa.4, ss.1-6, 2020 (Hakemli Dergi)

Özsungur F., HAZER O.


(16) “Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)’’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.6, sa.30, ss.399-410, 2020 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., HAZER O.


(17) Kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.127-148, 2020 (Hakemli Dergi)

Yılmaz N., Erkal S.


(18) An Investigation of the Affective tendencies of The Staff Working in A University Towards The Environment.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.39, ss.224-244, 2020 (Hakemli Dergi)

YILMAZ N., ERKAL S.


(19) Development of Performance Evaluation Scale for Housekeeping Staff in the Accommodation Companies: Ankara Sample.

International Journal of Home Science, cilt.6, sa.2, ss.67-76, 2020 (Hakemli Dergi)

Ateşoğlu L., Erkal S.


(20) ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.59-74, 2020 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., HAZER O.


(21) Evlilik Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.11, sa.2, ss.30-42, 2020 (Hakemli Dergi)

Gürel B., Çopur Z.


(22) Yaşlı nüfusun COVID-19 salgınına ilişkin görüşleri: Giresun ili örneği.

Türk Coğrafya Dergisi, cilt.76, ss.59-74, 2020 (Hakemli Dergi)

Doğanay G., Çopur Z.


(23) Covid-19 Pandemi Döneminde Hanehalkındaki Çatışma ve Birlik-Beraberlik Durumunun İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.15, sa.4, ss.295-314, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖZTÜRK M. S., YILMAZ N., Demir Erbil D., HAZER O.


(24) Gençlerde nesiller arası normatif dayanışma ve empati düzeyi araştırması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, sa.20, ss.5-15, 2020 (Hakemli Dergi)

Öztürk M. S., Yılmaz N.


(25) Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.4, ss.295-314, 2020 (Hakemli Dergi)

Öztürk M. S., Yılmaz N., Hazer O., Demir Erbil D.


(26) Yaşlıların Ev Kazası Geçirme Durumu ve Uyum Güçlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.(EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATUS OF EXPERIENCING HOME ACCIDENT OF ELDERLY AND ADAPTATION DIFFICULTIES)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, sa.76, ss.2165-2174, 2020 (Hakemli Dergi)

YILMAZ N., ŞAHİN H., ERKAL S.


(27) Kurum Ev İdaresi Personelinin Göreli Yoksunluk Duygusunun Performansa Etkisinin İncelenmesi.

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, cilt.23, sa.1, ss.127-148, 2020 (Hakemli Dergi)

YILMAZ N., ERKAL S.


2019

(1) Economic, Sociological, and Psychological Factors of the Saving Behavior: Turkey Case

JOURNAL OF FAMILY AND ECONOMIC ISSUES, cilt.40, sa.2, ss.305-322, 2019 (SSCI)

ÇOPUR Z., Gutter M. S.


(2) Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.73-83, 2019 (Hakemli Dergi)

Kalınkara V., Günay G., Aydıner Boylu A., Şahin H., Arpacı F., Ay F., et al.


(3) Çocuk Tüketici-Reklam: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirme

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), cilt.9, ss.245-270, 2019 (Hakemli Dergi)

Yücel S., Şener A.


(4) Educational Planning for Elderly People

Gerontology and Geriatrics Studies, cilt.5, sa.3, ss.525-526, 2019 (Hakemli Dergi)

Öztop H., Pekmezci P.


(5) Farklı Kuşaktaki Kadın ve Erkeklerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.54, sa.4, ss.1957-1978, 2019 (Hakemli Dergi)

Coşkuner Aktaş S., Çiçek B.


(6) Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirliği

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2019 (Hakemli Dergi)

GÜNAY G., ERSOY A. F., AYDINER BOYLU A., KILIÇ C.


(7) Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açıcından İncelenmesi

Journal Smart Social Mentality and Research Thinkers Journal, cilt.5, sa.15, ss.185-191, 2019 (Hakemli Dergi)

ŞAHİN H., ERKAL S.


(8) UNIVERSITY OF JYVASKYLA ACTIVE AGING SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.10, sa.38, ss.1157-1175, 2019 (Hakemli Dergi)

Demir Erbil D., HAZER O.


(9) Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Durumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.385-402, 2019 (Hakemli Dergi)

Yücel S., Çiftçi N.


(10) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UYGULAMASINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİÇALIŞANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies, cilt.5, sa.48, ss.6100-6113, 2019 (Hakemli Dergi)

Tibilli G., Şener A.


(11) Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

Social Sciences Studies, cilt.5, sa.46, ss.5365-5371, 2019 (Hakemli Dergi)

Aslan M., Şener A.


(12) Üniversite Öğrencilerinin Aile Aidiyetinin Aile İçi Şiddete İlişkin Görülerine ve Bireysel Özelliklerine Göre Karşılaştırması.

Researcher: Social Science Studies, cilt.7, sa.1, ss.168-180, 2019 (Hakemli Dergi)

ARSLAN K., ŞAHİN H., ERKAL S.


(13) Relationship between Financial Distress, Demographics and General Family Functioning in Turkey

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.3385-3403, 2019 (Hakemli Dergi)

Aydıner Boylu A., Günay G., Kılıç C.


(14) Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketiciler Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), cilt.9, sa.4, ss.67-88, 2019 (Hakemli Dergi)

Tibilli G., Şener A.


(15) Kurumlarda Faaliyet Alanlarının Aydınlatılması ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Verimlilik Dergisi, sa.2, ss.185-204, 2019 (Hakemli Dergi)

Özsungur F., ÖZTOP H.


(16) Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Sosyoekonomi, 2019 (Hakemli Dergi)

AYDINER BOYLU A., GÜNAY G., ERSOY A. F.


(17) Bilinçli Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğ rencileri Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.63, ss.465-479, 2019 (Hakemli Dergi)

Kılıç C., Aydıner Boylu A., Günay G.


(18) The Investigation of the Effect of Perceived Social Support on Loneliness in University Students

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.211-222, 2019 (ESCI)

AYDINER BOYLU A., GÜNAY G., ERSOY A. F.


(19) Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği

Third Sector Social Economic Review, cilt.54, sa.4, ss.1827-1843, 2019 (Hakemli Dergi)

Günay G., Ersoy A. F., Aydıner Boylu A., Kılıç C.