Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Bölümün Amacı ve Hedefi

Amaç

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nün misyonu alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli öğretim kadrosu ile;

  • Birey, aile ve kurumların dolayısıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi,  geliştirilmesi ve verimli kullanılmasını sağlayan,
  • Tüketici olarak birey, aile ve kurumları rasyonel tüketici davranışları, tüketici hakları, sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgilendiren, tüketici tercihlerini üreticilere ileten,
  • Kurumlarda fiziksel çevre ve yönetimine ilişkin sağlıklı, güvenli ve estetik bir çevrenin yaratılmasını sağlayan, 
  • Alanında birey, aile ve kurumların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının oluşumunu önlemeye ve mevcut sorunları çözmeye yönelik eğitim programları planlayan, yürüten, değerlendiren, çözüm önerileri geliştiren,

çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda araştırmacı, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak nitelikli mezunlar yetiştirerek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Hedef

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nün hedefi;

  • Eğitim, öğretim ve bilimsel üretim açısından dünya standartlarına ulaşmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası işbirliğini geliştirmek,
  • Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,
  • “Aile ve Tüketici Bilimleri” alanının uluslararası düzeyde olduğu gibi ulusal düzeyde de yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.