Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Kitap Bölümleri

2022(3) 2021(17) 2020(7) 2019(3)

 

2022

 

(1) “Yetişkin Ebeveynler ve Yetişkin Çocukların Kuşaklararası İlişkileri”

Kuşaklararası İlişkiler , Harun Ceylan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.51-80, 2022

Öztop H.


(2) The Impact of Environmental Concern on Consumers' Attitude and Intention Toward Electric Vehicles: The Role of Demographics

Disruptive Technologies and Eco-Innovation for Sustainable Development, Ulaş Akküçük, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.268-283, 2022

Tunçel N., Buğday E. B.


(3) Yaşlanma ve Disiplinler arası Rehabilitasyon Ekibi: Aile ve Tüketici Ekonomisti Yaklaşımları

Geriatrida Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray KIRDI, Filiz CAN, Nursen İLÇİN, Ayşe ABİT KOCAMAN, Editör, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, ss.329-336, 2022

HAZER O., Demir Erbil D.


2021

(1) A Study of Youth in Civil and Political Participation

INSAC Advances in Social and Education Sciences, DALKILIÇ, MEHMET, Editör, Duvar Yayınları, Ankara, ss.309-326, 2021

ÖZTÜRK M. S.


(2) Examining the Variables Affecting the Social Networks of the Elderly

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri Özsungur, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.523-541, 2021

Demir Erbil D., Hazer O.


(3) Healthy Life Style Behaviors and Quality of Life of Individuals During the COVID-19 Outbreak

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri Özsungur, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.131-153, 2021

Arslan K., Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(4) Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşlıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma

SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI DÖNEMLER VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ - 2, Erduran Tekin Özge, Editör, Astana Yayınları, ss.43-56, 2021

Demir Erbil D., HAZER O.


(5) Family Life of Women Forced to Migrate From Syria to Turkey

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Özsungur Fahri, Editör, IGI GLOBAL, ss.463-486, 2021

Tüfekçi N., HAZER O.


(6) The Place of Elderly Education Within Adult Education and Model Suggestions Regarding Elderly Education

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri ÖZSUNGUR, Editör, Global Publications , Ohio, ss.508-522, 2021

Öztop H.


(7) Examining the Variables Affecting the Social Networks of the Elderly

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Özsungur Fahri, Editör, IGI GLOBAL, ss.523-541, 2021

Demir Erbil D., HAZER O.


(8) Tüketici Kredileri Bağlamında Tüketicilerin Korunması.

İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – ı. , Mete Mustafa,Karakan İbrahim, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1-15, 2021

Şener A., Coşkun A.


(9) Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşlıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma

SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI DÖNEMLER VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ - 2, Özge Erduran Tekin, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.43-56, 2021

Demir Erbil D., Hazer O.


(10) Elderly Consumers and Technology

Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences Volume 2, KURT Mustafa Batuhan, CEYLAN Ayşe Çatalcalı, ÖZOMAY Zafer, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.95-111, 2021

ÖZTÜRK M. S.


(11) Covid 19 Pandemi Sürecinde Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumu Araştırması

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, ERTEKİN İrfan, SÜLÜN Ebru Nalan, KURT Mustafa Batuhan, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.183-202, 2021

ÖZTÜRK M. S.


(12) Kırdan Kente Göç Eden Ailelerin Yaşam Kalitesi Üzerine Bir İnceleme

Sosyal Bilimlerde Seçme Konular 1, Ed. Hasan Çiftçi, Editör, IKSAD, Ankara, ss.29-65, 2021

ÇİÇEK B., DEMİR ERBİL D., AYDINER BOYLU A.


(13) The Child Rearing Roles and Responsibilities of Women in Terms of Gender

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri ÖZSUNGUR, Editör, Global Publications , Ohio, ss.411-426, 2021

Öztop H.


(14) Workload and Burnout From a Gender Perspective

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, fahri özsungur, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.393-410, 2021

Yılmaz N.


(15) Family Life of Women Forced to Migrate From Syria to Turkey

Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri Özsungur, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.463-486, 2021

Tüfekçi N., Hazer O.


(16) Tüketicilerin Tüketim Kredi Talebini Etkileyen Faktörler.

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler , Karabıyık İlker,Sansar Mehmet Fatih, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.359-376, 2021

Şener A., Coşkun A.


(17) Hanehalklarinin Ekonomik Krizlerle Başa Çikma Stratejisi Olarak Finansal Okuryazarlik: Covid 19 Koşullarinda Bir Değerlendirme.

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler- I., Çatalcalı Ceylan Ayşe,Sunal Gözde, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.119-152, 2021

Şener A.


2020

(1) YENİ MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: AİLEDE SOSYAL ETKİLEŞİM

GENÇLİK VE DİJİTAL ÇAĞ, BARAN, Aylin GÖRGÜN, HAZER, OYA, ÖZTÜRK, M. SERHAT, Editör, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ankara, ss.92-102, 2020

HAZER O.


(2) Kaderden Kaçılır Mı? Yaşlılıkta Yalnızlık, Sosyal İzolasyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Bir Değerlendirme

Etik Yönleri ile YAŞLILIK ve YAŞLANMA, SAY ŞAHİN, DENİZ, Editör, EKİN Basım Yayın Dağıtım, ss.93-117, 2020

YILDIRIM B., AYDINER BOYLU A., GÜNAY G.


(3) Kaderden Kaçılır Mı? Yaşlılıkta Yalnızlık, Sosyal İzolasyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Bir Değerlendirme

Etik Yönleri ile YAŞLILIK ve YAŞLANMA, Say Şahin Deniz, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-117, 2020

Yıldırım B., Aydıner Boylu A., Günay G.


(4) Finansal Yönetim, Finansal Stres, Finansal Memnuniyet ve Yaşam Memnuniyeti ile Hanehalkı Borçlanma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Cilt 2, Öztürk Serdar, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.207-220, 2020

Gündüzalp A. A., Şener A.


(5) Gençlerde İnternet Bağımlılığı Araştırması

Gençlik ve Dijital Çağ, Aylin Görgün Baran, Oya Hazer, M. Serhat Öztürk, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.155-165, 2020

ÖZTÜRK M. S.


(6) Successful Aging

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Kıroğlu, Hasan Selim, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.291-312, 2020

Özsungur F., HAZER O.


(7) Türkiye’ye Zorunlu Göç Eden Suriyeli Kadınların Ailede Sorumluluk Dağılımının İncelenmesi

Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Uzun Halil, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.287-314, 2020

Tüfekçi N., HAZER O.


2019

(1) Kadın Göçü ve İnsan Güvenliği

Uluslararası Göç ve Güvenlik, Gökhan Telatar,Umut Kedikli, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.137-156, 2019

Kılıç C., Aydıner Boylu A., Günay G.


(2) Yaşlılarda sağlık okuryazarlığının başarılı yaşlanma üzerine etkisi: Ankara ili örneği.

Geriatri ve Gerontolojiye Disiplinlerarası Yaklaşım., Nuran Akdemir, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.48-56, 2019

HAZER O., Ateşoğlu L.


(3) How Does Firm- and User-Generated Content Benefit Firms and Affect Consumers?: A Literature Review

Managing Social Media Practices in the Digital Economy, Shirin Alavi,Vandana Ahuja, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.97-120, 2019

Tunçel N., Yılmaz N.