Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüz yıllara..
Acı Kaybımız
Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Aile ve Tüketici Ekonomistlerinin Çalışma Alanları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Mezun Aile ve Tüketici Ekonomistleri konu alanı;

- Kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan,
- Yetişkin eğitimi veren,
- Tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan,
- Sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen tüm kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışırlar.

 

Çalışma Alanları

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapan program planlayıcı, eğitimci, araştırmacı,

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Sosyal İnceleme Görevlisi,

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe kaymakamlık bünyesinde bulunan tüketici hakem heyetlerinde raportör,

 • Çeşitli sektörlerde marka yöneticisi ve pazarlama uzmanı,

 • Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Programları çerçevesinde alanında usta öğretici,

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen (Pedagojik Formasyon Eğitimi alanlar),

 • Kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtları vb. kurumlarda koordinatör, koordinatör yardımcısı, proje yöneticisi,

 • Özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerde yaşlı ve engelli bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programlarında eğitici ve yönetici,

 • Temizlik şirketlerinde, fiziksel çevre ve yönetiminin planlanması ve yürütülmesinde proje yöneticisi,

 • Büyük departmanlı mağazalarda tüketici istek, ihtiyaç ve tercihlerinin belirlenerek tüketici memnuniyetinin sağlanmasında sorumlu yönetici,

 • Kitle iletişim yayını yapan kurumlarda aile ve tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimci,

 • Hazır yemek sektöründe (otellerin yemek hizmetleri, restoran, yemek fabrikası ve fast-food restoranlar) üretim ve tüketiciye sunum yapılmasında proje sorumlusu olarak görev yapar.

 

Görev Tanımları

Aile ve Tüketici Bilimleri, yerel, ulusal ve evrensel düzeyde birey, aile ve kurumların fiziksel, ekonomik ve psikososyal ihtiyaçlarının değişimini ve mevcut kaynaklarını dikkate alarak yaşama koşullarının daha sağlıklı, güvenli, düzenli ve tatminkar hale getirilmesini ve refahlarının yükseltilmesini sağlamak için çalışma alanına bağlı olarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirir.

· Aile yapısı, aile değerleri, aile ilişkileri, aile sağlığı, aile kararları, ailede para, zaman, enerji vb. insansal ve materyal kaynakların kullanımı, beslenme ile ilgili araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek,

· Konutlarda ve kurumlarda çeşitli mekanları; kullanım amacına ve sağlık koşullarına uygun olarak düzenlemek, eldeki imkanlarla daha uygun duruma getirmek,

· Ailelerin enerji tasarrufuna yönelik katkılarını artırıcı çalışmalar yapmak,

· Konutların ve kurumların çevre koşullarını eldeki imkanlarla daha uygun hale getirmek,

· Kurum ve ailelerin çevre korunmasına yönelik katkılarını artırıcı çalışmalar yapmak,

· Evde kullanılan araç, gereç ve malzemelerin, ailelerin ihtiyaç ve mevcut kaynaklarına uygun olarak; seçimi, bakımı, kullanımı ve korunmasına yönelik yol ve yöntemleri belirlemek ve ailelere önerilerde bulunmak,

· Evde kullanılan araç gereç ve mobilyalarla, depo alanlarının antropometrik ölçümlere uygun olarak düzenlenebilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan araştırmalar yapmak,

· Kurumlarda ev idaresi hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için; personelin yönetimi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, bakımı, korunması ve iş etüdüne yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

· Ailelerin sosyal ve ekonomik özellikleri ile ihtiyaçlarına uygun sağlıklı, sağlam ve ekonomik konut yapımına temel olmak üzere; ailelerin yaşama kalıplarını ve ihtiyaçlarını belirleyici araştırmalar yapmak,

· Piyasada mevcut veya ilerde üretilmesi planlanan tüketim malları ile hizmetlere ilişkin kullanıcı ihtiyacı ve tercihlerini belirleyici araştırmalar yapmak, en ekonomik satın alma, seçme, bakım ve kullanma yollarını belirlemek, elde edilen sonuçların tüketici ve üreticilere iletmesine katkıda bulunmak,

· Yurt dışındaki aileler ile kesin dönüş yapmış ailelerin ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarına yardımcı olacak çalışmalar yapmak,

· Kırsal ve kentsel kesimdeki aileleri sağlıklı davranış ve sağlıklı yaşam koşulları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

· Kadınların istihdamına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde yer almak,

· Gerek kırsal gerek kentsel kesimdeki ailelerin yaşama koşullarının geliştirilmesinde temel rolü oynayacak aile ve tüketici bilimleri yayım çalışmalarına ilişkin programların hazırlamak, yürütmek ve kontrolünü yapmak,

· Tüketici eğitimine yönelik yayınların hazırlanmasında yer alarak, tüketiciyi eğitmek, bilgilendirmek, tüketici şikayetlerini değerlendirmek,

· Engelli ve yaşlıların ev ve aileye yönelik faaliyetlere uyum sağlayıcı rehabilitasyon programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

· Yaşlı ve engellilerin evlerinde bağımsız olarak yaşayabilmeleri için konut planlamak ve düzenlemek,

· Mülteci ailelerin ve kadınların ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarını araştırmak, topluma uyum sağlamalarına katkıda bulunmak.