18 Mart Çanakkale Zaferi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Acı Kaybımız
Saygıdeğer hocamız Prof. Dr. R. Günsel Terzioğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bölümümüz için yeri doldurulamayacak önemli bir değer. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Hocamız ışıklar içinde uyusun. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Ata'mızı saygı ve minnetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun..
2020-2021 Eğitim Yılı Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm tanıtım videomuz için tıklayınız.
2020-2021 Eğitim yılı Hacettepe üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri bölümünü kazanan öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz bölüm tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz.
Makaleler

2021(11) 2020(18) 2019(14) 2018(15)

 

2021

 

(1) Covid-19 Salgın Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.52-74, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(2) İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında İşlenen Aile İçi Rollerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi.

Aydın İnsan ve Toplum Dergisi,, cilt.7, sa.1, ss.57-73, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğanay G., Çopur Z.


(3) COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN KİŞİSEL VE GENEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.80, ss.2157-2173, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(4) Family-to-Work Facilitation, Sex and Gender: A Sample of University Employees

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, sa.63, ss.317-338, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

COŞKUNER AKTAŞ S. , ÇİÇEK B.


(5) Ekonomik Faktörlerin Evlilik Kalitesine Etkisi: Bir Dyadic Model Testi.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.21, sa.52, ss.631-668, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürel B., Çopur Z.


(6) An Examination of Social Capital in Young People According to Life Satisfaction and Some Socio-Demographic Factors

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.44, ss.7520-7538, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N.


(7) YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.20, sa.80, ss.1846-1857, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demir Erbil D., Hazer O.


(8) Yaşlıların Aktif Yaşlanma Tecrübeleri: Nitel Bir Çalışma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.33, ss.369-397, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(9) KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.271-297, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demir Erbil D., Hazer O.


(10) Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, cilt.16, sa.1, ss.437-452, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yılmaz N. , Çiçek B.


(11) Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.56, sa.1, ss.495-506, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N.


2020

(1) Finansal Yönetim Uygulamaları ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi: Ankara Örneği

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COŞKUNER AKTAŞ S.


(2) Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.65, ss.265-284, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yücel S. , Şener A.


(3) An investigatıon of the affective tendencies of the staff working in a university towards the environment

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.11, sa.39, ss.224-244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yılmaz N. , Erkal S.


(4) ?Covid-19 Hijyen Ölçeği?: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, cilt.15, sa.6, ss.339-350, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(5) Examination of the relationship between the status of experiencing home accident of elderly and adaptation difficulties

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, sa.76, ss.2165-2174, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yılmaz N. , Şahin H., Erkal S.


(6) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , cilt.5, sa.7, ss.62-81, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Şener A. , Yücel S. , Gündüzalp A. A.


(7) Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1130-1148, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buğday E. B. , Şener A. , Güzel Y.


(8) Gender Differences in Determinants of Family Life, Marital Quality and Marital Happiness.

International Journal of Eurasia Social Sciences., cilt.11, sa.40, ss.358-379, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çopur Z. , Gürel B.


(9) Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), cilt.10, sa.4, ss.691-708, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şener A. , Gündüzalp A. A.


(10) Göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin incelenmesi: akademisyenler üzerine bir inceleme

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1974-1983, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yılmaz N.


(11) Kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.127-148, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yılmaz N. , Erkal S.


(12) Development of Performance Evaluation Scale for Housekeeping Staff in the Accommodation Companies: Ankara Sample.

International Journal of Home Science, cilt.6, sa.2, ss.67-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ateşoğlu L., Erkal S.


(13) Evlilik Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.11, sa.2, ss.30-42, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gürel B., Çopur Z.


(14) Yaşlı nüfusun COVID-19 salgınına ilişkin görüşleri: Giresun ili örneği.

Türk Coğrafya Dergisi, cilt.76, ss.59-74, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğanay G., Çopur Z.


(15) Determination of the opinions of individuals aged 65 and over on aging in place: the case of Ankara

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, cilt.46, sa.4, ss.182-194, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ÇİÇEK B. , ŞAHİN H., ERKAL S.


(16) Covid-19 Pandemi Döneminde Hanehalkındaki Çatışma ve Birlik-Beraberlik Durumunun İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.15, sa.4, ss.295-314, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N. , Demir Erbil D., HAZER O.


(17) Gençlerde nesiller arası normatif dayanışma ve empati düzeyi araştırması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, sa.20, ss.5-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öztürk M. S. , Yılmaz N.


(18) Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.4, ss.295-314, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öztürk M. S. , Yılmaz N. , Hazer O. , Demir Erbil D.


2019

(1) Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.73-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalınkara V., Günay G., Aydıner Boylu A. , Şahin H., Arpacı F., Ay F., et al.


(2) Çocuk Tüketici-Reklam: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirme

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), cilt.9, ss.245-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yücel S. , Şener A.


(3) Educational Planning for Elderly People

Gerontology and Geriatrics Studies, cilt.5, sa.3, ss.525-526, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öztop H. , Pekmezci P.


(4) Farklı Kuşaktaki Kadın ve Erkeklerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.54, sa.4, ss.1957-1978, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coşkuner Aktaş S. , Çiçek B.


(5) Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Durumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.385-402, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yücel S. , Çiftçi N.


(6) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UYGULAMASINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİÇALIŞANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies, cilt.5, sa.48, ss.6100-6113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tibilli G., Şener A.


(7) Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

Social Sciences Studies, cilt.5, sa.46, ss.5365-5371, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aslan M., Şener A.


(8) Relationship between Financial Distress, Demographics and General Family Functioning in Turkey

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.3385-3403, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydıner Boylu A. , Günay G., Kılıç C.


(9) Economic, Sociological, and Psychological Factors of the Saving Behavior: Turkey Case

JOURNAL OF FAMILY AND ECONOMIC ISSUES, cilt.40, sa.2, ss.305-322, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ÇOPUR Z. , Gutter M. S.


(10) Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketiciler Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), cilt.9, sa.4, ss.67-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tibilli G., Şener A.


(11) Kurumlarda Faaliyet Alanlarının Aydınlatılması ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Verimlilik Dergisi, sa.2, ss.185-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özsungur F., ÖZTOP H.


(12) Bilinçli Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğ rencileri Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.63, ss.465-479, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kılıç C., Aydıner Boylu A. , Günay G.


(13) The Investigation of the Effect of Perceived Social Support on Loneliness in University Students

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.211-222, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

AYDINER BOYLU A. , GÜNAY G., ERSOY A. F.


(14) Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği

Third Sector Social Economic Review, cilt.54, sa.4, ss.1827-1843, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günay G., Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A. , Kılıç C.


2018

(1) Determinatıon of Ecological Footprint Awareness of Preschool Teacher Candidates

International Journal of Eurasia Social Sciences , cilt.9, sa.31, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkal S.


(2) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İnönü University International Journal of Social Sciences, cilt.7, sa.1, ss.143-161, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yücel S. , Çiftçi N.


(3) THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ONCONSUMERS? PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.10, sa.8, ss.12-28, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şener A. , Ateşoğlu L., Coşkun A.


(4) BORÇLANMAYA İLİŞKİN TUTUM, PARAYA İLİŞKİN TUTUM, MATERYALİZMEĞİLİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BORÇLANMA DÜZEYİ İLEİLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, sa.22, ss.4122-4134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(5) Sosyal Medya Kullanımının Eşler Arasındaki Strese Etkisi.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.6, ss.142-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktaş M., Çopur Z.


(6) Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1351-1363, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydıner Boylu A. , Günay G.


(7) Aging and Older Adults from the Primary School Age Children Perspective

The Journal of Academic Social Science, cilt.6, sa.84, ss.8-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günay G., Aydıner Boylu A. , Ersoy A. F.


(8) BİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARIBİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

International Journal Of Eurasian Education And Culture, sa.4, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiçek B. , Çopur Z.


(9) University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples

JOURNAL OF FAMILY ISSUES, cilt.39, sa.1, ss.155-179, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Koropeckyj-Cox T., ÇOPUR Z. , Romano V., Cody-Rydzewski S.


(10) Living In The Same House: An Intergenerational Comparative

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.105-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZTÜRK M. S. , ÖZTOP H.


(11) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Third Sector Social Economic Review, cilt.53, sa.3, ss.1177-1186, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydıner Boylu A. , Günay G., Ersoy A. F.


(12) INTERGENERATIONAL SOLIDARITY AND LIFE SATISFACTION IN ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.429-437, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

YILMAZ N. , HAZER O. , ÖZTÜRK M. S.


(13) Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaret

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, sa.26, ss.6013-6021, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şener A. , Coşkun A.


(14) Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution

Eurasian Journal of Educational Research, cilt.73, ss.21-42, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

COŞKUNER S. , COŞTUR R. , BAYHAN KARAPINAR P. , METİN CAMGÖZ S. , CEYLAN S. , DEMİRTAŞ ZORBAZ S., et al.


(15) AN EVALUATION OF ABUSE AND NEGLECT IN ELDERLY WITH THE HWALEK-SENGSTOCK ELDER ABUSE SCREENING TEST

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.16-24, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Sahin H., ERKAL S.