18 Mart Çanakkale Zaferi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Acı Kaybımız
Saygıdeğer hocamız Prof. Dr. R. Günsel Terzioğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bölümümüz için yeri doldurulamayacak önemli bir değer. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Hocamız ışıklar içinde uyusun. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Ata'mızı saygı ve minnetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun..
2020-2021 Eğitim Yılı Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm tanıtım videomuz için tıklayınız.
2020-2021 Eğitim yılı Hacettepe üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri bölümünü kazanan öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz bölüm tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz.
Bildiriler

2021(5) 2020(1) 2019(16) 2018(20)

 

2021

 

(1) Exploring the Effects of Time Perspective Domains on Financial Confidence and Satisfaction: Empirical Evidence From Turkey.

The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) Virtual Conference., 24 - 28 Ağustos 2021

Çopur Z.


(2) Covid 19 Pandemi Sürecinde Gençlerde İnternet Bağımlılığı Araştırması

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Van, Türkiye, 21 Mayıs 2021

ÖZTÜRK M. S.


(3) Konaklama Birimi Olarak Huzurevi Algısının Kuşaklara Göre İncelenmesi: Ankara Örneği.

8. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Angeles, Filipinler, 2 - 04 Ağustos 2021, ss.84-97

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(4) Gençlerde İşsizlik Kaygısı ve Evlilik Olgunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

7th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2021

ÖZTÜRK M. S.


(5) Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bazı demografik özellikleri açısından incelenmesi

7. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 6 - 09 Aralık 2020, ss.318-326

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


2020

(1) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

2th International Conference on Covid-19 Studies, Paris, Fransa, 26 - 27 Ağustos 2020, ss.119

Şener A. , Yücel S. , Gündüzalp A. A.


2019

(1) Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun (Yao-Kf) Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma

II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.500-518

Günay G., Aydıner Boylu A. , Kılıç C.


(2) Ev Kadınlarının Kooperatif ve Kadın Kooperatifçiliğine İlişkin Görüşleri

23.International Turkish Cooperative Congress, Kyyiv, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1-2

Günay G., Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A.


(3) Sürdürülebilirlik Kavramına İlişkin Metaforik Algılar

II.International Black Sea Coastline Countries Symposium, Samsun, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2019, ss.1-2

Günay G., Aydıner Boylu A. , Kılıç C.


(4) The Effect of University Students? Internet Addiction of Family Communication.

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society. , Warszawa, Polonya, 24 - 25 Ekim 2019, ss.113-119

Çopur Z.


(5) TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

I.ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.728-732

Coşkun A., Şener A.


(6) Evli Çiftlerin Yaşadıkları Ekonomik Güçlük ile Evlilik Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi., Hatay, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.478-487

Çopur Z.


(7) TÜKETİCİ SORUN ÇÖZME MEKANİZMASI OLARAK HAKEM HEYETLERİ, İŞLEYİŞİ VE İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.76-89

Tibilli G., Şener A.


(8) Bireylerin Çocuklara Yönelik Aile içi Şiddetin Yaygınlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

4.International Congress on Social Sciences, Taraz, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.1-2

Aydıner Boylu A. , Ersoy A. F. , Kılıç C., Günay G.


(9) Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Geçmişten Günümüze Yansıması: Fenomenolojik Bir Çalışma.

VIth International Eurasian Educational Research Congress. , Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Çopur Z.


(10) Zaman Perspektifi ve Finansal Risk Toleransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye?de Deneysel Bir Çalışma.

3. Uluslarararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.18-28

Çopur Z.


(11) Sınav Kaygısı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Düzenleyici Rolü: KPSS Adayları Üzerine Bir Çalışma

4. International Research Congress on Social Sciences, Taraz, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.1-2

Kılıç C., Ersoy A. F. , Günay G., Aydıner Boylu A.


(12) TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

4.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.850-880

Buğday E. B. , Şener A. , Yücel S.


(13) Hastanelerde çalışan kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

4. International Congress on Social Sciences. , Ankara, Türkiye, 18 Ekim 2018 - 20 Ekim 2019

Yılmaz N. , Erkal S.


(14) Tüketi?ci?leri?n Harcama Ve Satın Alma Alışkanlıklarının İncelenmesi?ne Yönelik Bi?r Araştırma

I.Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.52-74

Buğday E. B. , Şener A.


(15) A study for determining the educational needs of older adults for a successful aging

International Forum of Neurosciences, Bürüksel, Belçika, 10 - 12 Haziran 2019

ÖZTOP H. , Şanlı Akkurt S.


(16) Trafikte Kadınlara Yönelik Tutum ve Davranışlar

II.International Black Sea Coastline Countries Symposium, Samsun, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2019, ss.1-2

Kılıç C. , Aydıner Boylu A. , Günay G.


2018

(1) Bireysel Borçlanma Düzeyinin Bazı Sosyo-Ekonomik ve Psikososyal Faktörler ile İlişkisinin İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.157-172

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(2) Yetişkinlerin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Algılanan Stres Düzeylerine Etkisi.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Yılmaz N. , Erkal S.


(3) Hacettepe Üniversitesi Personelinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri

Icoess 2018 2nd Internatıonal Congress of Eurasian Social Sciences. , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018, ss.703-712

Yılmaz N. , Erkal S.


(4) . Hanehalkı Tasarruf Davranışı: Finansal Okuryazarlık ve Eğitimin Rolü.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.258-266

Şener A. , Yücel S.


(5) Materyalizmin Borçlanma, Harcama Eğilimi ve Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

II. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.35-46

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(6) Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Algılarının Belirlenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresİ, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-2

Ersoy A. F. , Günay G., Aydıner Boylu A.


(7) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Kişiliklerinin Sosyal İstenirlik Düzeyleri üzerine Etkisinin İncelenmesi

7. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 11 - 14 Ekim 2018, ss.1-2

Günay G., Şahin H., Aydıner Boylu A.


(8) Older Women?s Perception of Violence

II. International Dmıtrı Yavoronıtskı European Congress on Social Sciences, Kyyiv, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, ss.1-2

Savaş Çelik B., Günay G., Aydıner Boylu A.


(9) Yaşam Boyu Öğrenime Katılım Engelleri ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arası İlişk

4. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris, Fransa, 27 - 28 Nisan 2018, ss.1-2

Günay G., Aydıner Boylu A. , Şahin H.


(10) Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Finansal Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

7. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukrayna, 11 - 14 Ekim 2018, ss.1-2

Aydıner Boylu A. , Günay G., Savaş Çelik B.


(11) ?Finansal Güç Bizde Artık!?: Finansal Okuryazarlık Eğitimi Projesinin Pilot Uygulamasına İlişkin Bir Değerlendirme

5. International Eurasian Educational research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

ÇİÇEK B. , PEKMEZCİ P.


(12) Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısının Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi

I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Karabük, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.384-397

Günay G., Aydıner Boylu A. , Bozkurt Özyalçın Y.


(13) Ekonomik Göstergelerle Aile

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.62-71

Şener A. , Yücel S.


(14) Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-2

Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A. , Günay G.


(15) Emeklilikte Güven: Finansal Bilginin Önem

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-2

Aydıner Boylu A. , Çopur Z.


(16) Gender Based Differences in Financial Socialization and Financial Knowledge: An Exploratory Study in Turkey.

12thBiennial Conference of Asian Consumer and Family Economics Association (ACFEA), Fuzhou, Çin, 11 - 14 Temmuz 2018

Çopur Z.


(17) Yetişkinlerin stresle başa çıkma durumlarının incelenmesi

4. International Congress on Social Sciences. , Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Yılmaz N. , Erkal S.


(18) Finansal Yönetim, Finansal Stres, Finansal Memnuniyet ve Yaşam Memnuniyeti ile Hanehalkı Borçlanma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

II. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR 2018, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.21-34

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(19) Exploring the Relationship between Time Perspective and Financial Capability.

Family Economics and Resources Management Association Conference., Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Mayıs 2018

Çopur Z.


(20) Bir Üniversitede Çalışan Personelin Çevresel Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.151-157

Yılmaz N. , Erkal S.